• Welkom mooi mens

  Velen van ons hebben dagelijks te maken met innerlijke onrust, een constant gevoel van op zoek zijn. Vanuit deze basisspanning is er een neiging om in de buitenwereld te zoeken naar bevestiging, erkenning, bemoediging of acceptatie. 

  Energetische therapie is een reis van bewustwording. Het (h)erkennen van (oude) patronen zoals o.a. gedachten, gebeurtenissen en gevoelens. Proberen los te laten wat niet meer (nodig) is, en bovenal lief zijn voor jezelf. 

  Jij bent tenslotte de meester van jou werkelijkheid. Er zijn vele werkelijkheden. De werkelijkheid die jij kiest zal beantwoorden aan jouw innerlijk verlangen.

  Jij....ja jij bent het waardevolste bezit wat je hebt. Ben daar zuinig op en koester dit met heel je hart. Op deze manier kun je anderen inspireren gewoon door te "zijn". Neem de geleerde lessen mee op je pad, geef ze door en inspireer er weer anderen mee. Zo leren we van elkaar en helpen we elkaar de rest van ons leven hier... 

  Tijdens de behandeling word je uitgenodigd om in je eigen bewustzijn te zoeken naar je oorspronkelijke kern. Naar de liefdevolle, prachtige ziel die je in wezen bent.

  Wat is Energie?

  Energetisch behandelen, is een natuurgeneeswijze dat al duizenden jaren oud is en bij ons als mensen hoort. Denk maar eens aan een moeder die intuïtief over de pijnlijke knie wrijft van haar kind als die net is gevallen.

  Energie is overal om ons heen. Het hele universum om ons heen is gevuld met energie en alles om ons heen straalt energie uit, ook wel Chi of Prana genaamd. Deze Universele energie is opgebouwd uit moleculen. Diezelfde moleculen vinden we terug in het menselijk lichaam en in de aura wat ons lichaam het zelfhelend vermogen geeft. Door (onverwerkte) gebeurtenissen, situaties of  trauma's kan deze levensenergie stagneren of blokkeren waardoor je lichamelijke en fysieke klachten kunt gaan ontwikkelen.

  De Behandeling 

  Tijdens de behandeling word je uitgenodigd om in je eigen bewustzijn te zoeken naar je oorspronkelijke kern. Naar de liefdevolle, prachtige ziel die je in wezen bent.

  Er wordt contact gemaakt met de universele energie (De Bron). De begeleidende liefdevolle energie die daaruit voortvloeit zal alleen dat aanraken wat voor jouw ziel inzichtelijk gemaakt mag worden. Door middel van deze zachte liefdevolle energie kan er stapje voor stapje bewustwording worden gecreëerd waardoor oude (denk-)patronen losgelaten mogen worden en de voor jou spelende thema's inzichtelijk kunnen worden.

  Op deze manier kan het zelfhelend vermogen van lichaam én geest worden geactiveerd en gestimuleerd met als doel de energiebalans te herstellen, zodat de levensenergie (Prana) weer vrijelijk kan stromen en blokkades worden opgeheven, waardoor je lichamelijk en emotioneel weer in balans kunt komen. 

  Vanwege jouw privacy is het consult een één op één behandeling zodat je volledig vrijuit kunt spreken, voelen en ervaren. 

  Een energetische behandeling kan worden ingezet bij o.a. de volgende klachten of situaties:

  • Slaapproblemen of nachtmerries;
  • Energetisch reinigen van aura
  • Hoog sensitieve mensen (HSP): werken aan zelfbescherming en bewustwording.
  • Het balanceren en helen van het totale energetische systeem. Goed gronden/aarden.
  • Het verzachten van fysieke en/of emotionele pijn bij (chronische) klachten.
  • Meer energie bij vermoeidheid, bijvoorbeeld tijdens of na een ziekte, na een operatie, of na een moeilijke periode. 
  • Problemen met zelfacceptatie, een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen.
  • Angst, innerlijke onrust of belemmerende overtuigingen.
  • Levensvraagstukken, en vragen over de zin van ons bestaan.
  • Stervensbegeleiding en rouwverwerking.
  • Inzichten krijgen in een (moeilijke) situatie.
  • Voor ontspanning van lichaam en geest.

  Voel je er iets van?

  • De begeleidende liefdevolle energie zal alleen dat aanraken wat voor jouw ziel inzichtelijk gemaakt mag worden.
  • Een behandeling wordt vaak als heel ontspannend ervaren, en in veel gevallen zelfs troostgevend. 
  • Je kunt warmte of kou voelen, of lichte tintelingen. Dit is altijd van voorbijgaande aard en kan geen kwaad.
  • Het kan zijn dat je je na afloop wat loom of slaperig gaat voelen, neem dan nog extra rust thuis.

  Hoe vaak behandelen?

  • Een behandeling helpt soms al heel snel, en kan vaak nog lang doorwerken. Het aantal behandelingen is vaak ook afhankelijk van de ernst van de klacht en het feit hoelang de klacht al bestaat. Loopt men er al een tijdje mee rond, moet men erop rekenen dat 1 of 2 behandelingen meestal niet voldoende zijn. Aangeraden wordt om in ieder geval op zo’n 3 behandelingen te rekenen. Vanaf dat moment kan er samen naar gekeken worden of deze manier van behandelen aanslaat, en of het raadzaam is om de behandeling nog even voort te zetten.

  Vanwege jouw privacy is het consult een één op één behandeling zodat je volledig vrijuit kunt spreken, voelen en ervaren. 

   

  Principes voor een gelukkig en bewust leven;

  • Heb je zelf en anderen lief
  • Beperk stress in je leven
  • Wees dankbaar
  • Leef in het nu
  • Zorg goed voor je lichaam
  • Zie obstakels als een kans om te groeien
  • Laat het verleden los en vergeef

   

   De basis van de behandeling bestaat uit Reiki, Mesmerisme i.c.m. intuïtief werk.

  Deze behandeling kan helpen bij lichamelijke klachten en emotionele problemen en kan goed in combinatie met andere vormen van therapie gebruikt worden. ( mits er toestemming is van de behandelend arts/ therapeut indien hier sprake van is)